(B)AVA
 
Mededeling 
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 17 januari 2018 is met 577.430 stemmen voor, ingestemd met het voorstel over te gaan tot de verkoop van dochtervennootschappen BK Cookware en Koninklijke van Kempen & Begeer. Het aantal stemmen tegen en aantal stemmen van onthouding was nul.


N.V. Koninklijke Porceleyne Fles (de "Vennootschap”) roept hierbij haar aandeelhouders alsmede overige vergadergerechtigden op tot het bijwonen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA), te houden op woensdag 17 januari 2018 om 15.00 uur.

Locatie:
Rotterdamseweg 196, 2628 AR te Delft.

Parkeren:
Parkeerplaats achter het pand van de Porceleyne Fles, of alternatieven volgens bijgevoegde plattegrond.
 
 
 
De notulen van de laatste algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) zijn hieronder in Pdf-formaat te downloaden.


 
-->