(B)AVA

Oproep aandeelhouders - AVA

N.V. Koninklijke Porceleyne Fles (de "Vennootschap”) roept hierbij haar aandeelhouders alsmede overige vergadergerechtigden op tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "AVA”), te houden op dinsdag 8 september 2020 om 15:00 uur te Delft.

De locatie is de Oude Kerk in Delft.

Adres: Heilige Geestkerkhof 25, 2611 HP te Delft.

Agenda

Machtiging steminstructieformulier

Parkeren

Toelichting op agenda

CV Jean-Paul Honeggger

Reactie adviesaanvragen OR

Reactie adviesaanvraag OR remuneratiebeleid

Reactie adviesaanvraag OR overdracht museum activiteiten aan Stichting

Het beleidsplan van Stichting Royal Delft Museum is te vinden op www.royaldelftmuseum.com

Mededeling

 Overzicht stemverhouding AVA 8 september 2020

• AVA notulen 21 mei 2019

•  Overzicht stemverhouding AVA 21 mei 2019

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 22 mei 2018 is met 590.200 stemmen voor ingestemd met het voorstel te investeren in vastgoed. Het aantal stemmen tegen was 5 en onthouding was 6.

•  Overzicht stemverhouding AVA 22 mei 2018

Waarom is het niet mogelijk aandelen Porceleyne Fles te verhandelen via de ING Bank?

De directie heeft contact opgenomen met ING. Vanwege de geringe handel in dit aandeel, worden deze aandelen via een veilingsysteem verhandeld. Beursfondsen die op deze wijze verhandeld worden, kunnen niet via ING verhandeld worden.

Kunnen we met Royal Delft Vastgoed BV opteren voor een fiscale beleggingsinstelling?

Wij voldoen niet aan de voorwaarden. Dus dat is niet mogelijk.