Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft in de loop van 2007 een profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling.

Hij heeft daarbij rekening gehouden met de aard en omvang van de Porceleyne Fles en de daarbij gewenste deskundigheid en ervaring van de commissarissen.


Profielschets Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen staat uit de volgende vijf leden:

1958 - Voorzitter

De heer M.C. Udink

Partner UdinkSchepel Advocaten

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Archeologisch Diensten Centrum N.V.
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 21 mei 2003

1939

De heer J.A. Fentener van Vlissingen

Lid van de Raad van Commissarissen van BCD Holdings N.V.

Diverse commissariaten en bestuursfuncties.
Indirect aandelenbelang: 714.346 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 25 mei 2005

1950

De heer C. Bikkers

President Carolus Panifex Holding

Lid Raad van Bestuur & Voorzitter Audit Team Roularta Media Group N.V.
Lid Raad van Commissarissen Coöperatieve Vereniging Quantore Europe u.a.
Vicevoorzitter Bedrijfspensioenfonds voor de Banden & Wielenbranche
Direct aandelenbelang: 30.710 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 24 mei 2011

1949

De heer H.R. Kranenberg

Adviseur Boron Management B.V.

Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 18 mei 2016

Rooster van aftreden

2020

•  De heer J.A. Fentener van Vlissingen
•  De heer H.R. Kranenberg

2021

• De heer Bikkers

• De heer M.C. Udink

Dividendbeleid

Koninklijke Porceleyne Fles is voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren in de vorm van een keuzedividend, waarbij de aandeelhouders kunnen kiezen tussen cashdividend of aandelen. Of over een bepaald boekjaar dividend wordt vastgesteld en wat de hoogte van dat dividend zal zijn, wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de resultaten van de vennootschap in het voorafgaande boekjaar. Daarbij geldt met het oog op de doelstelling van lange termijn waardecreatie dat een gezonde solvabiliteit en liquiditeit van de vennootschap altijd voorop staat. Het bedrag dat niet aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, zal worden toegevoegd aan de reserves van NV Koninklijke Porceleyne Fles.

• Bij het doen van dividenduitkeringen moet worden voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving
• NV Koninklijke Porceleyne Fles evalueert haar reserverings- en dividendbeleid jaarlijks als apart agendapunt tijdens de Algemene Vergadering.

Historie uitbetaald dividend:
Boekjaar                   2018
Type dividend          keuze
Per aandeel (EUR)  0,50
Bedrag cash (EUR) 21.264,68
aantal Stock             32.764