Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft in de loop van 2007 een profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling.

Hij heeft daarbij rekening gehouden met de aard en omvang van de Porceleyne Fles en de daarbij gewenste deskundigheid en ervaring van de commissarissen.


Profielschets Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen staat uit de volgende vijf leden:

1958 - Voorzitter

De heer M.C. Udink

Partner UdinkSchepel Advocaten

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Archeologisch Diensten Centrum N.V.
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 21 mei 2003

1939

De heer J.A. Fentener van Vlissingen

Lid van de Raad van Commissarissen van BCD Holdings N.V.

Diverse commissariaten en bestuursfuncties.
Indirect aandelenbelang: 714.346 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 25 mei 2005

1953

Mevrouw Y.R.C. van Oort

Lid van Raad van Bestuur en Auditcommittee van LannooMeulenhoff

Lid Raad van Commissarissen en Business­committee van de N.V. Holding Nationale Goede Doelen Loterijen
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 24 mei 2011

1950

De heer C. Bikkers

President Carolus Panifex Holding

Lid Raad van Bestuur & Voorzitter Audit Team Roularta Media Group N.V.
Lid Raad van Commissarissen Coöperatieve Vereniging Quantore Europe u.a.
Vicevoorzitter Bedrijfspensioenfonds voor de Banden & Wielenbranche
Direct aandelenbelang: 30.710 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 24 mei 2011

1949

De heer H.R. Kranenberg

Adviseur Boron Management B.V.

Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 18 mei 2016

Rooster van aftreden

2020

•  De heer J.A. Fentener van Vlissingen
•  De heer H.R. Kranenberg
•  Mevrouw Y.R.C. van Oort

2021

• De heer Bikkers

• De heer M.C. Udink